Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

Το SEG UPatras, αποτελεί μέλος του διεθνή οργανισμού Οικονομικών Γεωλόγων SEG, που δραστηριοποιείται σε 31 χώρες και έχει 108 Συλλόγους. Πραγματοποιεί δράσεις στον τομέα της οικονομικής γεωλογίας.  Έχει ως σκοπό να συνδέσει τους φοιτητές με επαγγελματίες γεωεπιστήμονες στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Κύριος στόχος είναι να προωθήσει την επιστήμη της γεωλογίας μέσα από την επιστημονική διερεύνηση των ορυκτών αποθέσεων και των ορυκτών πόρων και την εφαρμογή της γεωλογίας στην εξερεύνηση, την αξιολόγηση και την εξόρυξη ορυκτών. Η προσπάθεια αυτή, γίνεται μέσα από οργανωμένες και πολυποίκιλες δράσεις, με στόχο την προώθηση του επαγγέλματος της οικονομικής γεωλογίας θέτοντας υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα.

 

website:     https://upatrassegstudentchapter.wordpress.com

facebook:  https://www.facebook.com/groups/upatrasseg

email:        upatras.seg@gmail.com;