Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

Το ESN UOPA (Erasmus Student Network) είναι ένας φοιτητικός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός σύλλογος, που βοηθά εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές με το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+. Το ESN UOPA βοηθά στην ένταξή τους στην πανεπιστημιακή ζωή όσο και στην καθημερινότητα της πόλης, διοργανώνοντας τακτικά εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην Πάτρα.

 

E-mail:       uopa.erasmus@gmail.com

E-mail:       president@uopa.esngreece.gr

 

Website:    https://esn.org/

Facebook: https://www.facebook.com/ESNUOPA/