Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

Το Chemecon Patras, αποτελεί έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, εθελοντικό Σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα, που λειτουργεί συνεχώς για την πραγματοποίηση δράσεων, από φοιτητές για φοιτητές. Είναι ένας σύλλογος που επιθυμεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ φοιτητών και αγοράς εργασίας και να βοηθήσει τους νέους ΧΜ στην αποδοτικότερη ένταξη τους στον μελλοντικό τους επαγγελματικό χώρο. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε οργανωμένες και πολυποίκιλες δράσεις με γνώμονα την άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων για τις συνθήκες εργασίας του Χημικού Μηχανικού σήμερα, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

website:    https://chemecon.org/

facebook: https://www.facebook.com/chemecon/

email:       chemecon.up@gmail.com