Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

Η Microsoft Learn Student Ambassadors Patras πρόκειται για μία τεχνολογική ομάδα η οποία έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με διάφορες επίκαιρες τεχνολογίες και να τους ωθήσει να γνωρίσουν περισσότερα εργαλεία και τεχνολογίες που είναι χρήσιμες στον τομέα τους.

Facebook: https://www.facebook.com/MicrosoftLearnStudentAmbassadorsPatras/

Facebook:https://www.facebook.com/MicrosoftLearnStudentAmbassadorsGreece