Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

Το Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών Φαρμακευτικής που γεννηθήκε με αφορμή το ερώτημα «Μετά το πτυχίο τι;». Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους εν δυνάμει κατόχους ενός πτυχίου Φαρμακευτικής τις επαγγελματικές δυνατότητες που τους δίνονται, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν, τις κινήσεις στις οποίες έχουν ήδη προβεί επαγγελματίες του χώρου και που ένας αυριανός Φαρμακοποιός μπορεί να μιμηθεί, να καταργήσει ή να βελτιώσει.

website:     https://sffe.gr/

facebook:  https://www.facebook.com/sffegr/

email:         sffe.contact@gmail.com