Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα”Υποτροφίες Υποψήφιων Διδακτόρων του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» και του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για το ακαδ. έτος 2021-2022″

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα”Υποτροφίες Υποψήφιων Διδακτόρων του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» και του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για το ακαδ. έτος 2021-2022″

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & το Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» προκηρύσσουν υποτροφίες προς τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα, υπηρεσίες ή μεθόδους, που θα συνεισφέρουν στην οικονομία και την ευημερία της χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και η εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν έως δεκαεννέα (19) υποτροφίες (10.000€/έτος για 3 έτη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως εξής:

  • Δεκαεπτά (17) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
  • Δύο (2) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του ΠανεπιστημίουΠατρών και θα φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο παρακάτω σύνδεσμο και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, την πρόσκληση, την αίτηση συμμετοχής και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο των υποτροφιών: https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/mentzelopoulos-scholarships/, καθώς και στον ιστότοπο του προγράμμματος «Κ. Καραθεοδωρή».

Για τεχνικά θέματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. με στοιχεία επικοινωνίας email: uprescom@upatras.gr ή/και τηλ.επικ.2610 99 7833.