Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

Το Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. είναι μία μεγάλη εκδήλωση, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία οργανώνεται από το 2010 από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες  του Τμήματος. Στόχος του Παιδικού Φεστιβάλ είναι η διασύνδεση και η επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και η δημιουργία δεσμών μεταξύ παιδιών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων, σχολείων και Πανεπιστημίου.

WEBSITE:       www.childrenfestival.gr 

EMAIL:            festival@upatras.gr

FACEBOOK:   https://www.facebook.com/groups/PaidikoFestival/

INSTAGRAM:   children_festival_desece

YOUTUBE: Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ