Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και αποτελεί μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, αστική εταιρεία με πολλαπλή δραστηριοποίηση στα πλαίσια του εθελοντισμού. Διαθέτει παραρτήματα σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, αριθμεί πάνω από 3000 μέλη και απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής καθώς και σε φοιτητές συναφών σχολών επιστημών υγείας. Σκοπός της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η ενασχόληση τους με θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Το Παράρτημα Πατρών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. ύστερα από την επανίδρυσή του, το 2010, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Ιατρικής Σχολής Πατρών, ενώ μέσα στα επτά αυτά χρόνια δράσης, το παράρτημα ήδη απαριθμεί πάνω από 350 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη.

 

E-mail :             eefie.patra@gmail.com

Ιστοσελίδα :    https://www.eefie.org/patras/el/home1/

 Facebook:      https://www.facebook.com/eefiepatras