Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

Η Compit αποτελεί την πρώτη φοιτητική ομάδα κομποστοποίησης του Τμήματος Βιολογίας του  Πανεπιστημίου Πατρών και ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Στους πρωταρχικούς στόχους της ομάδας κατατάσσονται η καθιέρωση ενός συστήματος περισυλλογής και κομποστοποίησης οργανικών υλικών (ή αποβλήτων) σε ειδικούς κάδους εντός του Πανεπιστημίου, καθώς και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σημασία της κομποστοποίησης. Η ομάδα διαθέτει προς το παρόν δύο κάδους κομποστοποίησης, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε φοιτητικά webinars, και διοργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις σε σχολεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την κομποστοποίηση και τα οφέλη που αυτή προσφέρει στην καθημερινότητα μας.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας είναι η συνεργασία με την φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου με σκοπό την συλλογή κομποστοποιήσιμων απορριμμάτων, καθώς και την συμβολή στην επαναλειτουργία του θερμοκηπίου στον χώρο του Βιολογικού.

Email: compit.compost@gmail.com

Facebook: COMPit

Instagram: compit.upatras