Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες

 

H Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας (Greek Pharmaceutical Students’ Federation) είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική ομάδα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που φοιτούν σε τμήματα Φαρμακευτικής ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Η Ένωση είναι αναγνωρισμένο, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Φοιτητών Φαρμακευτικής (European Pharmaceutical Students’ Federation) και πραγματοποιεί δράσεις που εκτυλίσσονται γύρω από τρεις κύριους άξονες, επιστήμη/εκπαίδευση (συνέδρια,webinars,ημερίδες,health campaigns,Fun Facts κτλ),ομαδική ενδυνάμωση (trainings,social hours,buddy project) και επαγγελματικό προσανατολισμό(Career Month,Walk your career path). Όραμα της Ένωσης είναι να εκπροσωπεί κάθε φοιτητή φαρμακευτικής της Ελλάδας και να προάγει τη συνεργασία για την εξέλιξη της φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης.

 

E-mail: gpsfpatras.contact@gmail.com

Ιστότοπος : https://gpsf.gr/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gpsforg/.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzsasbFwMPPzkZ_3lu9km0g.