Ωράριο λειτουργίας ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Αξιότιμοι Επιστημονικά Υπεύθυνοι & Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 698/22.06.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, (ραντεβού), ενώ κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ θα παραμένει κλειστή για το κοινό,

β) η λειτουργία του Γραφείου Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας θα είναι καθημερινή και κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00,

γ) η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα είναι καθημερινή και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.