Είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου που διεξήχθη την Πέμπτη 24/3/2022 με τίτλο « Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)- Δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας»

EIT_ITE_2022

presentation HUB_EIT RM 24032022

EIT FOOD HUB GREECE. 24.03