ΕΣΠΑ

ΠΡΙΝ την υποβολή πρότασης, απαραίτητη είναι η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα ο έλεγχος της εκάστοτε πρόσκλησης για τυχόν όρους συμμετοχής και περιορισμούς για τους οποίους πρέπει να ληφθούν αποφάσεις  ή να κινηθούν άλλες διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό να αποφευχθούν κίνδυνοι απόρριψης.

  Για τις προτάσεις που απαιτείται υπογραφή εγγράφων από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών ή/και αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, υποχρεωτική είναι η αποστολή συμπληρωμένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης Έργου μαζί με τα προς υπογραφή έντυπα,στην ηλ. διεύθυνση: researchsup@upatras.gr  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα της υποβολής.

   

  Ημερομηνία ΥποβολήςΠρόσκλησηΕίδος ΔράσηςΤρόπος υποβολής και πληροφοριακό υλικόΠρουπολογισμόςΕπιλέξιμοι ΦορείςΕταιρικό ΣχήμαΑντικείμενο ΠρόσκλησηςΠοσοστό Χρηματοδότησης
  21/04/2021

  Prima 2021: Section 2 Thematic Area 3: Agri-food value chain

  Topic 2.3.1 Increasing the resilience of small-scale farms to global challenges and COVID-like crisis by using adapted technologies, smart agri-food supply chain and crisis management tools.

  Type of Action: (RIA) Research and Innovation action

  RIMA Annual Work Plan 2021

  PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2021

  PRIMA- Guidelines for Applicants – Section 2

  Electronic-submission-system-Handbook.pdf

  PRIMA Pre-proposal Template PART I

  PRIMA Pre-proposal Template PART II

  National-Regulations.pdf

  Π/Υ Πρόσκλησης: EUR 35.54 million
  Π/Υ Έργου: at least EUR 1 million and with a duration of 48 months

  Ποσό χρηματοδότησης Έλληνα εταίρου: 
  The maximum amount of public funding will not exceed:
  • per partner: 200.000 € (250.000 € in case of project coordinator)
  and
  • per proposal: 400.000 € (450.000 € if the proposal is coordinated by a Greek entity

  Legal entities established in the following PRIMA Participating States will, in general, be eligible to receive funding through PRIMA grants:

  1. The following Member States (MS) of the European Union (EU): Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, Slovenia. It includes the Overseas Countries and Territories (OCT) linked to these Member States: 
  1. The following Third Countries associated to Horizon 2020 (AC): Israel, Tunisia, and Turkey.
  2. The following Third Countries not associated to Horizon 2020 (TC), having concluded international agreements for scientific and technological cooperation setting out the terms and conditions of their participation in PRIMA: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco.
  3. These Associated Countries (AC) and Third Countries (TC) mentioned above are the Mediterranean Partner Countries (MPC).

  Participants from countries not listed above have to fund their own participation.

  At least three legal entities established in three different countries considered as the Participating States as defined above.

  Each of the three must be established in a different country considered to be PRIMA PS by submission deadline under the relevant call, out of which:

  -at least one must be established in an EU Member State or a third country associated to Horizon 2020 and not being an MPC and

  -at least one must be established in a third country bordering the Mediterranean Sea (MPC)

  All three legal entities must be independent of each other

  Expected Impacts

  • Ensure incomes to smallholders facing COVID-like crisis
  • Decrease inefficiencies and barriers to market access
  • greater efficiency and sustainability in processes and the use of resources
  • increase in mitigation capability;
  • Increase profitability via either or both the reduction of production costs or/and the increase of quality.
  • Reduce food loss

  2 stage deadline:

  Stage 1 Pre-proposals – 21 April, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)
  Stage 2 Full proposals – 21 September, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)

  100% 

  Indirect costs should not exceed 5% of the budget (excluding VAT and subcontracting costs)
  09/04/2021
  21/04/2021Prima 2021: Section 2 Thematic Area 2: Farming systems

  Topic 2.2.1 (RIA) Up-scaling field practices based on agroecological practices to increase ecosystem services and biodiversity, to adapt the small farming systems to climate change and to increase farmers incomes.

  Type of Action: (RIA) Research and Innovation action

  RIMA Annual Work Plan 2021

  PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2021

  PRIMA- Guidelines for Applicants – Section 2

  Electronic-submission-system-Handbook.pdf

  PRIMA Pre-proposal Template PART I

  PRIMA Pre-proposal Template PART II

  National-Regulations.pdf

  Π/Υ Πρόσκλησης: EUR 35.54 million

  Π/Υ Έργου: at least EUR 1 million and with a duration of 48 months


  Ποσό χρηματοδότησης Έλληνα εταίρου: 

  The maximum amount of public funding will not exceed:

  • per partner: 200.000 € (250.000 € in case of project coordinator)
  and
  • per proposal: 400.000 € (450.000 € if the proposal is coordinated by a Greek entity

  Legal entities established in the following PRIMA Participating States will, in general, be eligible to receive funding through PRIMA grants:

  1. The following Member States (MS) of the European Union (EU): Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, Slovenia. It includes the Overseas Countries and Territories (OCT) linked to these Member States: 
  1. The following Third Countries associated to Horizon 2020 (AC): Israel, Tunisia, and Turkey.
  2. The following Third Countries not associated to Horizon 2020 (TC), having concluded international agreements for scientific and technological cooperation setting out the terms and conditions of their participation in PRIMA: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco.
  3. These Associated Countries (AC) and Third Countries (TC) mentioned above are the Mediterranean Partner Countries (MPC).

  Participants from countries not listed above have to fund their own participation.

  At least three legal entities established in three different countries considered as the Participating States as defined above.

  Each of the three must be established in a different country considered to be PRIMA PS by submission deadline under the relevant call, out of which:

  -at least one must be established in an EU Member State or a third country associated to Horizon 2020 and not being an MPC and

  -at least one must be established in a third country bordering the Mediterranean Sea (MPC)

  All three legal entities must be independent of each other

  Expected Impacts

  • More sustainable agriculture and food production system with more efficient use of natural resources and better climate change resilience/adaptation and, when possible, mitigation.
  • Improved economic and social resilience of Mediterranean smallholder farming systems to climate change
  • Contribution to the zero waste farming systems target There is no mention of waste reduction in the text
  • Decreasing use of chemical inputs and development of alternative solutions (new bio-based products, new techniques and policies)
  • Increasing income of the farmers from biodiversity use, improved farming techniques and improved certification of products
  • Engaged youth, empowered women.
  • Encouraged consumption of food produced using more sustainable practices, e.g. in schools through EU green public procurement.

  2 stage deadline:

  Stage 1 Pre-proposals – 21 April, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)
  Stage 2 Full proposals – 21 September, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)

  100% 

  Indirect costs should not exceed 5% of the budget (excluding VAT and subcontracting costs)

  09/04/2021
  21/04/2021

  Prima 2021: Section 2 Thematic Area 1: Water management

  Thematic Area 1: Water management

  Topic 2.1.1 (RIA) Alleviating Mediterranean water scarcity through adaptive water governance.

  Type of Action: (RIA) Research and Innovation action

  RIMA Annual Work Plan 2021

  PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2021

  PRIMA- Guidelines for Applicants – Section 2

  Electronic-submission-system-Handbook.pdf

  PRIMA Pre-proposal Template PART I

  PRIMA Pre-proposal Template PART II

  National-Regulations.pdf

  Π/Υ Πρόσκλησης: EUR 35.54 million

  Π/Υ Έργου: at least EUR 1 million and with a duration of 48 months


  Ποσό χρηματοδότησης Έλληνα εταίρου: 

  The maximum amount of public funding will not exceed:

  • per partner: 200.000 € (250.000 € in case of project coordinator)
  and
  • per proposal: 400.000 € (450.000 € if the proposal is coordinated by a Greek entity

  Legal entities established in the following PRIMA Participating States will, in general, be eligible to receive funding through PRIMA grants:

  1. The following Member States (MS) of the European Union (EU): Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Spain, Slovenia. It includes the Overseas Countries and Territories (OCT) linked to these Member States: 
  2. The following Third Countries associated to Horizon 2020 (AC): Israel, Tunisia, and Turkey.
  3. The following Third Countries not associated to Horizon 2020 (TC), having concluded international agreements for scientific and technological cooperation setting out the terms and conditions of their participation in PRIMA: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco.
  4. These Associated Countries (AC) and Third Countries (TC) mentioned above are the Mediterranean Partner Countries (MPC).

  Participants from countries not listed above have to fund their own participation.

  At least three legal entities established in three different countries considered as the Participating States as defined above.

  Each of the three must be established in a different country considered to be PRIMA PS by submission deadline under the relevant call, out of which:

  -at least one must be established in an EU Member State or a third country associated to Horizon 2020 and not being an MPC and

  -at least one must be established in a third country bordering the Mediterranean Sea (MPC)

  All three legal entities must be independent of each other

  Expected Impacts

  • Development, adaptation and utilization of applications and decision-support tools, based on new computational solutions resulting in the application and integration of new and sustainable practices into water governance models applied to agro-ecosystems.
  • Establishment of Mediterranean demo sites to test efficient local water governance at agro-ecosystem level, based on multi-actor approach, and to develop innovative policy solutions. This includes the integration of traditional knowledge, practices and models for efficient water management and restoration of degraded water bodies.
  • Development of new water governance organizational models concerning water use at multiple levels (PPPP = People-Public-Private-Partnerships and mixed institutional types and designs, e.g., market- and state-based) protecting and respecting the social value of water.
  • Conflict mitigation and increased legitimacy of policy instruments addressing water scarcity.
  • Reduction of the implementation gap between rules on paper and societal compliance on the ground.
  • Development and demonstration of innovative solutions to take advantage of non-conventional and low-quality water resources, rainwater harvesting, aquifer recharge and other nature-based solutions, including natural water retention measures, to mitigate regional water scarcity.

  2 stage deadline:

  Stage 1 Pre-proposals – 21 April, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)
  Stage 2 Full proposals – 21 September, 2021 at 17:00h CET (Central European Time)

  100% 

  Indirect costs should not exceed 5% of the budget (excluding VAT and subcontracting costs)

  09/04/2021
  21/01/202112/04/2021

  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

  ACTIVE CITIZENS FUND-ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΜεσαία και Μεγάλα έργα ηλεκτρονικά
  Μικρά έργα είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως μέσω ταχυδρομείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  FAQ
  Έντυπο αίτησης μεγάλα-μεσαία έργα
  Έντυπο αίτησης μικρά έργα
  Έντυπο αίτησης μικρά έργα_Aποστολή-μέσω ταχυδρομείου
  ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 500.000€
  ΕΡΓΟΥ:
  Μεσαίο 5.000,01 € - 80.000,00 € 6 - 24 μήνες
  Μικρό 1.000,00 € - 5.000,00 € 1 - 6 μήνες
  Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ (φορείς της ΚτΠ) με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:
  «Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ». Οι
  επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  Οι παρακάτω φορείς είναι επιλέξιμοι ως εταίροι του φορέα υλοποίησης:
  • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα (Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκία).
  • Οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού.
  • Άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας,
  συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση
  (grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες
  Ισχύει περιορισμός:
  - Κάθε υποψήφιος οργανισμός, μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση, συμμετέχοντας είτε ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος.
  Κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ακόμα και αν δεν συνιστά ξεχωριστή νομική οντότητα, θεωρείται αυτοτελής εταίρος για την συμμετοχή του σε έργο.

  Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης και παραδοτέο των έργων αυτής είναι η ανάπτυξη, δηλαδή η δημιουργία, η ενίσχυση και η βιωσιμότητα δικτύων συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ).

  Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων με νομική προσωπικότητα και άτυπων ομάδων (οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) που συνεργάζονται και δρουν εθελοντικά και εστιάζουν ενδεικτικά στην αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων, έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας ως κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων κ.ά.

  Ενδεικτικές δράσεις:

  • Διοικητικές και συντονιστικές δράσεις δικτύωσης.
  • Δράσεις σχετικές με ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.
  • Δράσεις παροχής κοινών υπηρεσιών υποστήριξης στις συμμετέχουσες σε δίκτυα οργανώσεις της ΚτΠ , όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.
  • Δράσεις δικτύωσης για τις συμμετέχουσες σε δίκτυα οργανώσεις της ΚτΠ.
  • Δράσεις δικτύωσης για τις συμμετέχουσες σε δίκτυα οργανώσεις της ΚτΠ με άλλα δίκτυα.
  • Εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.
  • Ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.
  • Απόκτηση νομικής προσωπικότητας.

  - Η διάρκεια των μικρών έργων κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες.
  - Η διάρκεια των μεσαίων έργων κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες.

  100%
  Έμμεσες: 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού
  28/01/2021
  21/01/202112/04/2021

  Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

  ACTIVE CITIZENS FUND-ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΜεσαία και Μεγάλα έργα ηλεκτρονικά
  Μικρά έργα είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως μέσω ταχυδρομείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  FAQ
  Έντυπο αίτησης μεγάλα-μεσαία έργα
  Έντυπο αίτησης μικρά έργα
  Έντυπο αίτησης μικρά έργα_Aποστολή-μέσω ταχυδρομείου
  ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1.005.400€
  ΕΡΓΟΥ:
  Μεγάλο €80.000,01 - €300.000,00 12 - 36 μήνες
  Μεσαίο €5.000,01 - €80.000,00 6 - 24 μήνες
  Μικρό €1.000,00 - €5.000,00 1 - 6 μήνες
  Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:
  «Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική,περιφερειακή και κεντρική κρατική –κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ».
  Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  Οι παρακάτω φορείς είναι επιλέξιμοι ως εταίροι του φορέα υλοποίησης:
  • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα (Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκία).
  • Οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού.
  • Άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας,
  συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση
  (grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες).
  Ισχύει περιορισμός:
  - Κάθε υποψήφιος οργανισμός, μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση, συμμετέχοντας είτε ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος.
  Κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ακόμα και αν δεν συνιστά ξεχωριστή νομική οντότητα, θεωρείται αυτοτελής εταίρος για την συμμετοχή του σε έργο.
  Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· στην παρακολούθηση παραβιάσεων της ισότητας των φύλων και στην υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας· στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/ λειτουργών για ζητήματα αναφορικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με μέσα ενημέρωσης για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με θέματα ισότητας φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
  Οι προαναφερθέντες στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων έργων:
  • Εκστρατείες/καμπάνιες συνηγορίας που προωθούν την ισότητα των φύλων και καταδικάζουν την έμφυλη βία
  • Εκπόνηση ερευνών σε θέματα ισότητας των φύλων προς ενίσχυση της συνηγορίας των ΜΚΟ αλλά και του δημόσιου λόγου και των πολιτικών αποφάσεων
  • Πρωτοβουλίες εποπτείας για την προαγωγή και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
  • Πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων και/ή την καταπολέμησης της έμφυλης βίας
  • Καταγραφή και ανάλυση περιστατικών έμφυλης βίας
  • Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων/εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα φύλου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αναφοράς περιπτώσεων έμφυλης βίας
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναφορικά με ζητήματα ισότητας των φύλων
  • Συνεργασίες μεταξύ ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων και/ή την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
  • Υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενημέρωσή τους αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησης αυτών

  - Η διάρκεια των μικρών έργων κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες.
  - Η διάρκεια των μεσαίων έργων κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες.
  - Η διάρκεια των μεγάλων έργων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

  100%
  Έμμεσες: 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού
  28/01/2021
  21/01/202101/03/2021«Αιέν ΑριστεύεινΘεόδωρος Παπάζογλου»ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ «Επιστήμη και Κοινωνία»Ηλεκτρονικά τις Ημερομηνίες: 1 Μαρτίου 2021-30 Δεκεμβρίου 2021-30 Ιουνίου 2022-30 Δεκεμβρίου 2022

  Πρόσκληση
  Πρότυπα και Πληροφορίες
  Π/Υ Πρόσκλησης: 10.000.000,00
  Π/Υ Έργου: έως 250.000,00€
  Το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος μπορεί να είναι
  Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή
  Ερευνητικό Κέντρο –Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή
  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή
  Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.)
  της χώρας.

  Για τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του Έργου.
  Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί/έςΥπεύθυνοι/ες (ΕΥ) στην παρούσα Προκήρυξη έχουν Έλληνες/ίδες Ερευνητές/τριες που έχουν υποβάλει Πρόταση ERC στις Δράσεις Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από 1.1.2018 και μετά, για τα προτεινόμενα Ερευνητικά Έργα που θα υποβληθούν το έτος 2021 και από την 1.1.2019 και μετά,για τα προτεινόμενα Ερευνητικά Έργα που θα υποβληθούν το 2022και η Πρότασή τους έχει αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε προκήρυξη του ERC διαθέσιμου προϋπολογισμού.

  Ο/Η ΕΥ δεν θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου στον ΦΥ να κατέχει θέση εργασίας στην αλλοδαπή

  Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) του Προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου, μπορούν να συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/εςΔιδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι/εςεπιστημονικοί/έςσυνεργάτες/τιδες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή/καιάλλο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου. Στην ΕΟ μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέλη από άλλους Φορείς της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
  Σημειώνεται ότι προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Φορείς της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

  Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ)
  Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με Ακαδημαϊκά και ΕρευνητικάΙδρύματα και κάθε είδους και μορφής Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή/καιτης αλλοδαπής. Η συνεργασία με τους Φορείς αυτούς πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου και αφορά (ενδεικτικά) διεξαγωγή πειραμάτων, πρόσβαση σε αρχεία, χρήση εξοπλισμού κ.ά.
  Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων Ερευνητών/τριών,οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2018 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α),αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε Προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού (εφεξής «η Πρόταση ERC»).
  Η Δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους/τις εν λόγω Ερευνητές/τριες, προκειμένουνα καταστεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν βελτιωμένη εκδοχή της Πρότασης ERC σε επόμενη προκήρυξη του ERC (Αφορά αποκλειστικά τις Προκηρύξεις για Starting Grant, Consolidator Grant και Advanced Grant.).
  Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης τελικό παραδοτέο του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργουθα είναι η εκ νέου υποβολή της βελτιωμένης Πρότασης ERC σε αμέσως επόμενη προκήρυξη του ERC μεΦορέα Υποδοχής έναν εκτωνοριζόμενωνστο άρθρο 2 παρ. 2ατου Ν. 4429/2016 ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  ΕΠ.2.Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  ΕΠ.3.Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  ΕΠ.4.Γεωπονικές Επιστήμες –Τρόφιμα
  ΕΠ.5.Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  ΕΠ.6.Κοινωνικές Επιστήμες
  ΕΠ.7.Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  ΕΠ.8.Περιβάλλον και Ενέργεια
  ΕΠ.9.Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

  Διάρκεια υλοποίησης: 12 έως 24 μήνες
  100%
  Έμμεσες: 10% του συνολικού προϋπολογισμού
  31/12/2020
  20/01/202108/03/20213η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριώνΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  3η-Προκήρυξη-Μεταδιδακτόρων-1η-Τροποποίηση

  Ανακοίνωση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  Πρότυπα Έντυπα – Templates (σε μορφή word)

  Αμοιβές Προσωπικού

  Πίνακες υπολογισμού αμοιβών Μεταδιδακτορικών Ερυνητών (ΜΕ-ΕΥ).xlsx

  Πίνακας-αμοιβών-ΥΔ-Μεταπτ.Φοιτητ._λοιπού προσωπικού

  Προκειμένου να υπολογίσετε το κόστος του ανθρωπομήνα, καθώς και τον αριθμό ανθρωπομηνών στο έργο που απαιτείται για την σύνταξη του προϋπολογισμού της πρότασης, μπορείτε να μεταβείτε στην Ερώτηση  4. Τρόπος Υπολογισμού Ανθ/Ώρας & Ανθ/Μήνα για ΔΕΠ-ΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ και ερευνητές  και να χρησιμοποιήσετε τον τελευταίο πίνακα του αρχείου excel που θα βρείτε. ΠΡΟΣΟΧΗΣύμφωνα με την πρόσκληση ο ΜΕ-ΕΥ υποχρεούται να απασχολείται στο έργο με πλήρη απασχολήση για όλη τη διάρκεια του έργου, για τα υπόλοιπα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας δεν υπάρχει περιορισμός.

  Έμμεσες Δαπάνες

  Σύμφωνα με απόφαση της αριθμ.Συνεδρ. 749/20-01-2021 της Επιτροπής Ερευνών οι Έμμεσες Δαπάνες την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού 8% του συνόλου των δαπανών όλων των υπόλοιπων κατηγορίων (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση).

  Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας 

  Letter_of_Intent_of Host Institution

  Letter_of_Intent of Collaborating Organization  για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών ως Συνεργαζόμενο Φορέα

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρόσκληση (σελ.12) «Η μη προσκόμιση της σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας του ΦΥ με τον/την ΜΕ-ΕΥ καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη προς αξιολόγηση.»

  Τα Letter of Intent συμπληρώνονται από τους ΜΕ-ΕΥ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr, στη συνέχεια το Τμήμα αναλαμβάνει την προώθησή τους για υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ Π.Π. και μετά αποστέλλονται εκ νέου ηλεκτρονικά στους ΜΕ-ΕΥ. Εκτιμώμενος χρόνος για την αποστολή του υπογεγραμμένου Letter of Intent: 2 εργάσιμες ημέρες.

  Απαραίτητη είναι η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο υποβάλλεται χωρίς υπογραφή, ηλεκτρονικά στο researchsup@upatras.gr τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την οριστική υποβολή της πρότασης και εφόσον έχουν αποφασιστεί τα βασικά στοιχεία της (budget, παραδοτέα κ.λ.π.).

  Προϋπ. Πρόσκλησης: 8.000.000,00€
  Προυπ. Πρότασης: Ε.Π.1,Ε.Π.2,Ε.Π.3,Ε.Π.4,Ε.Π.5: 120.000 €
                                      Ε.Π.6 Ε.Π.7 Ε.Π.9:  100.000 €

  Διάρκεια έργου:  12 έως 24 μήνες

  Για την υποβολή των προτάσεων ο ΦΥ θα πρέπει να εκδόσει Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας (Letter of Intent)
  Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 4386/2016).
  Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες του έργου έχουν όσοι/όσες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης των υποβολών δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την 1.1 του έτους αναγόρευσης του/της ΕΥ σε διδάκτορα*. Το προαναφερθέν διάστημα προσαυξάνεται για τους άνδρες υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το διάστημα της στρατιωτικής τους θητείας, και για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει, κατά εννέα (9) μήνες ανά τέκνο και έως δύο (2) τέκνα.
  Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Προκήρυξη είναι ο/η ΜΕ-ΕΥ να μην έχει απασχοληθεί για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων σε ερευνητικό έργο στον ΦΥ του έργου (δηλ. στην ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική) με οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας από οποιονδήποτε Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του/της ΜΕ-ΕΥ και θα ελέγχεται από την οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης. Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα προς αξιολόγηση της Πρότασης.
  - Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
  - Το Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) που εδρεύει στην Ελλάδα, ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας του άρθρου 13α του Ν. (Α΄ 258), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των Ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (Ν. 4429/2016 άρθρο 2 παρ. 2α). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του ερευνητικού Έργου, ο Φορέας Υποδοχής παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου.
  Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων, κατόπιν αξιολόγησης, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.
  Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού, την προσέλκυση στη χώρα νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία του/της ΜΕ-ΕΥ. Για τον σκοπό αυτό στην παρούσα Προκήρυξη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της κινητικότητας του/της ΜΕ-ΕΥ μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών μονάδων, καθώς αυτή κρίνεται σημαντική για την εξέλιξή του/της και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.
  100%28/01/2021
  27/11/2020

  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

  3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες ΔιδάκτορεςΗλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής
  Παράταση προθεσμίας Υποβολής
  Προκήρυξη & 1η τροποποίηση
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις FAQs 
  Πρότυπα Έγγραφα
  Ανακοίνωση
  Π/Υ Προκήρυξης: 8.000.000€
  Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€).
  Ενδιαφερόμενοι/ες Υποψήφοι/ες Διδάκτορες-Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε
  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

  Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.
  100%
  Έμμεσες : 8% του συνόλου των δαπανών όλων των υπόλοιπων κατηγορίων
  15/10/2020
  19/10/2020EDIHs

  Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  FAQs Ελληνικής πρόσκλησης
  FAQs Ελληνικής πρόσκλησης2
  Δελτίο Τύπου Παράτασης
  Προϋπολογισμός έργου: 1 έως 2 εκατ. ευρώ/ EDIH ανά έτοςΔικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν:
  1) Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
  2) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
  Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) πλην ατομικών επιχειρήσεων και μονοπρόσωπων ΙΚΕ. Οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν
  προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης. Κατά την υποβολή της αίτησης, θα δηλώνονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
  3) Λοιπά ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ
  Σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην Ενότητα §3.1 ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί:
  • Το αυτό Εργαστήριο ενός Τμήματος Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή ενός Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προτάσεις που έχουν την ίδια θεματική στόχευση, τεχνολογία και ομάδα τεχνολογιών.
  • Το αυτό Τμήμα ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ή ενός Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από δύο προτάσεις που έχουν την ίδια θεματική στόχευση, τεχνολογία, ομάδα τεχνολογιών.
  Ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας– ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hub - ΕDIH)
  είναι ένας οργανισμός ή σύμπραξη οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, μη κερδοσκοπικού σκοπού, που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.
  100%
  Έμμεσες: 7% των άμεσων δαπανών
  10/11/2020

  ACT-ERANET

  Accelerating CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) TechnologiesΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  CALL DOCUMENT
  CALL TEXT
  Το ποσό του 1.000.000,00€  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστήΟι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι Επαρχία Alberta (Καναδάς), Σκανδιναβικές Χώρες (Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, συν τις αυτόνομες περιοχές του Åland, τα Νησιά Faroe και τη Γροιλανδία), η Γαλλία,  η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία,  η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Τουρκία και πρόσφατα προστέθηκε η Ινδία.

  Eligoble applicants: private
  enterprises (such as SMEs, large companies etc), research organizations,
  higher education institutions, and other public organizations with R&D
  activities). Individuals as well as individual enterprises are not eligible under
  this scheme
  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.Η δράση ACT, αποσκοπεί στην  επιτάχυνση και ωρίμανση της εφαρμογής της τεχνολογίας CCUS μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων καινοτομίας και έρευνας.Private Sector
  (a) 50 % of the eligible costs for industrial research;
  (b) 25 % of the eligible costs for experimental development 
  Public 100%
  13/08/2020
  14/09/2020

  Bluebio –  BluebioEconomy

  ERANET Cofund Blue Bioeconomy (BlueBio) First Additional Call 2020

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  SUBMISSION
  CALL ANNOUNCEMENT
  Το ποσό του 1.500.000,00€  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή.Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι το Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ρουμανία.Τα εταιρικά σχήματα θα πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον 3 εταίρους από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες και μέγιστο αριθμό εταίρων τους 10.
  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός:
  α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και
  β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.
  Η προκήρυξη εστιάζει στα συστήματα τροφοδότησης στην γαλάζια βιο-οικονομία: στην εφοδιαστική και στις μεταφορές- από την συλλογή ως την επεξεργασία. Στόχος της προκήρυξης είναι να χρηματοδοτήσει προτάσεις που διευκολύνουν την μεταφορά (π.χ. εφοδιαστική, συντήρηση και μεταφορές) των βιο-πόρων από τη συλλογή (αλιεύματα ή παραγωγή) ως την επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί π.χ. η ανιχνευσιμότητα, η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η απαραίτητη ποσότητα ή προ-επεξεργασία των βιο-πόρων για την μετατροπή τους σε προϊόντα για την αγορά.
  Τα έργα για τους Έλληνες εταίρους θα έχουν διάρκεια 24 μηνών, ενώ για όλο το εταιρικό σχήμα δύναται να συνεχίσει την υλοποίηση έως 36 μήνες.
  100%  Δημοσίοι Φορείς 
  Έμμεσες: 15%
  06/08/2020
  15/11/2020ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Σημειώνεται ότι, στη συγκεκριμένη πρόσκληση η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται στην πλατφόρμα μόνο με κωδικούς του Νομίμου Εκπροσώπου του Ιδρύματος και πραγματοποιείται από το Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1.500.000 € και ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 €Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν καθώς και οι κάτωθι φορείς υπό προϋποθέσεις:

  α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
  β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
  γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος και
  δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,

  Εάν στην πρόταση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός (1) από τους παραπάνω δυνητικούς Δικαιούχους, αυτοί συμμετέχουν υπό την μορφή Σύμπραξης και ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας ο οποίος θα καλείται «Δικαιούχος» της Πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της Πράξης.Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό & ειδικό στόχο και μέτρο της Ενωσιακής Προτεραιότητας  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ΚΩΔ. 19
  ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση της περιβαλλοντικά
  βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων,
  καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας ΚΩΔ. 1
  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
  μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το
  ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για
  το ΕΤΘΑ) ΚΩΔ. 3
  ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: Άρθρο 26 «Καινοτομία» [και άρθρο 44
  παράγραφος 3 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων»] ΚΩΔ. 3.1.1
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της
  τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,
  συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής
  αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης ΚΩΔ. 5
  ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δημοσιονομική κατανομή για το
  υπόλοιπο της προτεραιότητας 1 της Ένωσης 1 (άρθρο 13
  παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ) ΚΩΔ. 1.2
  Έμμεσες δαπάνες βάσει ποσοστού (έως 15%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.
  100%
  28/07/2020
  14/09/2020

  Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources 

  ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy BlueBioΗλεκτρονικά 
  Λοιπές οδηγίες και έγγραφα 
  Call Announcement  
  Submission tool
  Π/Υ Έγου: 1.500.000,00€
  Π/Υ Πρόσκλησης: 11 εκ €
  200.000 € per project
  GSRT potentially supports all private and public legal entities namely: private enterprises (such as SMEs, largecompanies etc), research organizations, higher education institutions, and other public organizations with R&D activities). Individuals as well as individual enterprises are not eligible under this scheme.For Grecce: Applicants may submit in the current call, if they are enterprises, up to two (2) proposals from the same enterprise, and for Public research Institutes and Universities up to (2) proposals at the level of the same
  Laboratory or School or Institute or Department.

  • The transnational consortium must consist of at least three independent eligible legal entities from at least three BlueBio partner countries listed in Annex 1.
  • The maximum project size consists of ten eligible partners. Industry or research institutes from partner or non-partner countries with own funds are not included in this number. Within a project, a maximum number of five applicants from partner or non-partner countries who bring their own funds, will be accepted.
  • All proposals must involve both research organisations and industry. Participation of SMEs isespecially encouraged. 
  The scope of the call is to fund projects that facilitate the transfer (i.e. logistics, preservation and transportation) of bio-resources from harvest (catch or production) to processing to ensure e.g. traceability, quality, sustainability and the necessary quantity or pre-processing of the bio-resources for conversion into products for the market. This entails also the supply systems to primary producers for aspects affecting the bio-resources as it moves further in the value chain.

  Duration: 24 months 
  100%
  Έμμεσες: 15%
  23/06/2020
  30/06/2020ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΕ.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
  Απαραίτητη επικοινωνία με το τμήμα για την έκδοση κωδικού MIS από την πλατφόρα του ΟΠΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 2.000.000€Ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα,
  Τεχνολογικοί φορείς)
  α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
  β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
  γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος 
  δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013
  Η μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των
  ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α
  100%
  Έμμεσες: (έως 15%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.
  17/06/2020
  15/06/2020

  Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

  4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΓΓΕΤ
  ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  FAQ
  Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1.500.000€
  ανώτατο όριο: 100.000€
  για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων: 150.000 €
  Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι (ΕΥ) των Έργων δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ  των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας, καθώς και Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) της Χώρας. Στην παρούσα δράση δύνανται να συμμετέχουν ως ΕΥ και Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες/Ερευνητές/τριες.

  Το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο – Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) της χώρας.

  Για τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του Έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχείρισή του.
  είναι δυνατή η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
  αλλοδαπής. Αν ο ΣΦ ανήκει στους φορείς που αναφέρονται στην ενότητα 4.2 («Φορείς-Δικαιούχοι»), τότε δικαιούται να λάβει μέρος του προϋπολογισμού
  Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά
  ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.).

  Διάρκεια: 12 έως 15 μήνες.
  100%
  Έμμεσες: 8%
  17/06/2020
  22/09/2020JPICH Cultural HeritageIdentities & PerspectivesResponding to Changing Societies (CHIPCall Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH)Call for proposal
  Instruction for applicants
  Proposal template
  FAQ
  ΓΓΕΤ
  Π/Υ Πρόσκλησης: 6,530,081€.
  Π/Υ ΓΓΕΤ: 1.000.000 €.
  Π/Υ Πρότασης: 200.000 € per project, 250.000 € per project coordination
  The countries participating in this call are Bulgaria, Czech Republic, Estonia, France, Greece, the Kingdom of The Netherlands, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Sweden and the United Kingdom.

  For Greece: Public research Institutes, Universities and Private Sector
  Each proposal must involve at least three eligible Principle Investigators (PIs), each one based in an eligible institution in a different country participating in the call. The maximum number of national research teams or legal entities to be funded in a transnational project consortium is five.The JPICH CHIP Call invites scholars to rethink current conceptual frames, design new modes of access, engagement and dialogue, and address their impact through exchange of concepts, methods, pilots and evaluations between different cultures and languages. Projects are encouraged to combine expertise across the arts, humanities, social sciences and/or natural sciences. Interdisciplinary exchanges are needed to develop novel cultural heritage research.
  • TOPIC 1. rethinking the implicit role of cultural heritage in society
  • TOPIC 2. perspectives on and constructions of cultural heritage
  • TOPIC 3.cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
  • TOPIC 4.innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
  • TOPIC 5. impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.
  Duration is 24 months.
  100%

  flat rate 15% of gross personnel costs including VAT
  22/05/2020
  18/05/2020

  Aquatic Pollutants (Joint Call 2020)

  ERA-NetsSubmission platform
  Guidelines for proposal submission
  Call Announcement 
  Frequently Asked Questions AquaticPollutants 
  List of national/regional regulations
  Π/Υ Πρόσκλησης για ΓΓΕΤ: 1 εκ.€
  Π/Υ Έργου: 200.000 € ανά συμμετοχή ως απλός εταίρος ή απλοί εταίροι.
  Οι ελληνικές ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ως απλοί δικαιούχοι.
  Η πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση των έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) και 32 οργανισμούς από τις εξής 26 χώρες : Αίγυπτος, Ν. Αφρική, Βραζιλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σκωτία (ΗΒ), Ταιβάν, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία, Φινλανδία.

  Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.
  3-8 εταίρουςΗ προκήρυξη αφορά στη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, από τους αναδυόμενους ρύπους, τους παθογόνους παράγοντες, παρόντες στο νερό, καθώς και την αυξημένη αντιμικροβιακή αντοχή των μικροοργανισμών που εμπλέκονται στον κύκλο νερού. Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να προταθούν ολοκληρωμένες και πρακτικές λύσεις για την εξασφάλιση πόσιμου νερού, υγιούς υδάτινου περιβάλλοντος και παράλληλα να δημιουργηθούν συνέργειες για κοινές προσεγγίσεις στο τρίπτυχο των γλυκών υδάτων, της θάλασσας και της υγείας.

  Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης[1], που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine)
  Τα έργα που θα  εγκριθούν για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας  έως  και 24 μηνών.
  100%
  Έμμεσες: 15% δαπανών προσωπικού (flat rate 15% of personnel costs)
  12/05/2020
  13/05/2020PRIMA: Section 2 Multitopic

  RIA Research and Innovation activities

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (PRIMA 15/4 & ΓΓΕΤ 4/5)
  Ειδική Πρόσκληση 2020 
  Οδηγός Εφαρμογής 
  Ενδεικτικό έντυπο υποβολής
  PRIMA Annual Work Plan 2020
  PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2020
  PRΙMA-2020 Guidelines for Applicants – Section 2
  Electronic-submission-system-Handbook-2020-v1.pdf
  PRIMA Pre-proposal Template PART I – 2020
  PRIMA Pre-proposal Template PART II – 2020
  National-Regulations-2020-v-2.pdf
  Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 38€ εκ.
  Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 1€ εκ.
   Π/Υ ΓΓΕΤ: 1.5€ εκ
  Εθνικοί Κανόνες:
  α) Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις (οικονομικές δραστηριότητες)
  β) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων στην περίπτωση μη οικονομικών δραστηριοτήτων
  At least three legal entities established in three different countries out of which:
  - At least one must be established in a EU Member State or a third country associated toHorizon 2020 and not being a MPC5
  : and
  - At least one must be established in a third country bordering the Mediterranean Sea (MPC: Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia and Spain)

  All three legal entities must be independent of each other.

  Σύνολο επιλέξιμων χωρών:
  Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία, Αλγερία, Λίβανος, Αίγυπτος και Μαρόκο

  1 Thematic Area 1-Water management: Topic 2.1.1  (RIA) Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms

  2 Thematic Area 2-Farming systems: Topic 2.2.1 (RIA) Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience.

  3 Thematic Area 3-Agrofood chain: Topic 2.3.1 (RIA) New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers

  36 months

  100%
  H αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση ανά έργο διεθνούς συνεργασίας δεν θα πρέπει υπερβαίνει: α) το ποσό των 200.000 € για κάθε Έλληνα φορέα που συμμετέχει στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 250.000€ για τον Έλληνα εταίρο που είναι συντονιστής και
  β) το ποσό των 400.000 € για το σύνολο των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο διακρατικό συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 450.000€ στην περίπτωση που Έλληνας εταίρος είναι  συντονιστής.
  07/03/2020
  31/03/2020International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)ERA-NET ICRAD COFUND ActionΗλεκτρονικά
  Pre-proposal Template
  Πρόσκληση
  Π/Υ Πρόσκλησης: 2 εκ.
  ΓΓΕΤ: 750.000€
  Π/Υ Έργου: 200.000,00€ (εταίρος)-250.000,00€ (επικεφαλής)
  Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις Εθνικούς Κανόνες Συμμετοχής (σελ 40-43 της πρόσκλησης)Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία.
  Τα Εταιρικά σχήματα απαρτίζονται από 3 έως 6 εταίρους από διαφορετικές χώρες.
  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 2 εταίρων από την ίδια χώρα.

  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός:
  α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και
  β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

  Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης του  ICRAD είναι η βελτίωση της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας των ζώων και της διαβίωσή τους.

  Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι οι ακόλουθοι:

  • Research Area 1: Improved understanding of epidemic and emerging infectious animal diseases
  • Research Area 2: Generic technology platforms for producing novel and/or improved vaccines
  • Research Area 3: High-throughput, rapid, accurate and easy to use in-field detection technologies
  Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας 24 μηνών (ή έως 30 μηνών σε περίπτωση συμβατότητας με την χρονική διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ) 

  Για την Ελλάδα, οι προτάσεις που θα προκριθούν αναμένεται να υποβληθούν και σε Εθνικό Επίπεδο ύστερα από ειδική πρόσκληση της ΓΓΕΤ.
  100%
  Έμμεσες:15% των δαπανών προσωπικού
  PENDING03/03/2020

  2019 JOINT CALL

  “Call for transnational, collaborative, inter-/transdisciplinary research projects on ICT-enabled agri-food systems”

  ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD 2019 1st Joint Call

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

  Π/Υ Πρόσκλησης: 17,5 εκ. €

  Αιτούμενη επιχορήγηση:

  Το ποσό  του 1.000.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή.

  Private and public legal entities namely: private enterprises (such as SMEs, large-companies etc), research organizations, higher education institutions, and other public organizations with R&D activities). Individuals as well as individual enterprises are not eligible under this scheme.

   

  Eligible consortia will consist of a minimum of 3 independent entities from 3 different EU Member States or Associated Countries, seeking funding from a minimum of 3 different Funding Parties of 3 different countries participating in the Joint Call; Consortia with more than 8 partners should justify the necessity and manageability of the project.

  Each applying consortium must be led by a project coordinator, who must be from an organisation that is eligible for funding from one of the funding parties in the call.

  The aim of this action is to strengthen the transnational coordination of research programmes and ensure better cooperation and use of resources in the area of digital agri-food research, development and innovation. In ICT-AGRI-FOOD 28 funding organisations from 22 countries and 3 European regions take part. The scope of this co-funded call covers the entire value-added chain of the agri-food sector from farm to fork and puts a special focus on the sustainability and transparency of the sector. The scientific scope of the call addresses collaborative projects in the two research topics described below:

  • TOPIC 1 - Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agrifood Systems
  • TOPIC 2 – Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems

  Χρηματοδότηση για την Ελλάδα σελ. 69-72 της Πρόσκλησης

  14/02/2020ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣΧρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΗλεκτρονικά στη διεύθυνση kainotomes@prasinotameio.gr
  Πρόσκληση 2019
  Προϋπολογισμός πρότασης - Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2019
  Αίτηση - Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2019
  Συνολικός Π/Υ: 1.000.000 €
  Ανά Έργο: 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη
  κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή
  ΚΟΙΝΣΕΠ και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του
  φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.

  2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.

  3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και
  συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό
  Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και
  Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.).

  Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση.
  Διάρκεια: 18 ΜήνεςΣκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα
  που αφορούν:
  α) στην κλιματική αλλαγή,
  β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
  γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
  δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
  πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
  Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

  Επιμέρους στόχους αποτελούν:
  α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος,
  καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, και
  β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις
  (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες
  δράσεις με συναφείς στόχους).

  Σε περίπτωση που το έργο υποστηρίζεται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ. αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικά ινστιτούτα κλπ.), θα πρέπει να επισυνάπτεται υποστηρικτική επιστολή.

  Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που αφορούν στις Θεματικές Ενότητες: Α.1.1., Α.3.1, Α.3.2, καθώς
  και σε έργα που εκτός από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, περιέχουν και δράσεις
  εφαρμογής πεδίου.
  100%02-Feb-20
  01/06/20202η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριώνΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.Ηλεκτρονική Υποβολή
  Χρήσιμο Υλικό &  πρότυπα
  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις
  Π/Υ Πρόσκλησης : 24.500.000 €
  Πίνακας 1. Ανώτατα όρια χρηματοδότησης ερευνητικού Έργου ανά Επιστημονική Περιοχή 
  ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες 200.000€
  ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 200.000€
  ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 200.000€
  ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 200.000€
  ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 200.000€
  ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 150.000€
  ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 150.000€
  ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 200.000€
  ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 150.000€
  Φορείς Υποδοχής του Ερευνητικού Έργου ορίζονται:
  * τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει.
  * τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.) του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.
  * τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 (Α’ 148).
  * τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Ν. 3187/2003 (Α’ 233).
  Μέλη ΔΕΠ Κατηγορίας Ι όπου ο ΕΥ κατέχει μία από τις ακόλουθες θέσεις στον ΦΥ:
  * Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας
  * Υπηρετούντος/ούσας Λέκτορα
  * Ερευνητή/τριας Γ΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Γ΄
  * Ερευνητή/τριας Δ΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Δ΄

  Για την Κατηγορίας ΙΙ, ο ΕΥ πρέπει να κατέχει μία από τις ακόλουθες θέσεις στον ΦΥ:
  * Καθηγητή/τριας πρώτης βαθμίδας
  * Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας
  * Ερευνητή/τριας Α΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Α΄
  * Ερευνητή/τριας Β΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Β΄
  Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:
  ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
  ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
  ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
  ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας
  100%
  Διάρκεια 24 - 36 μήνες
  20/04/2020
  10/03/2020ERA-NET NEURONERA-NET NEURON_Call for Proposals (JTC 2020) for Translational Research Projects on Sensory Disorders

  Πρόσκληση

  Country specific information για τις Ελληνικές Συμμετοχές

  Proposal templates και ηλεκτρονική υποβολή

  Partnering tool

  O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 11 εκατ. ευρώ

  Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, σε επόμενο στάδιο, μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020.
  Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  πρόσκληση θα ανέλθει σε 800.000 €.

  Το ποσό  των 800.000 € της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 €  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 € ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή, σύμφωνα με τους όρους της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα των οδηγιών προς τους υποψηφίους της κοινής πρόσκλησης.

  Συμμετέχοντα Κράτη: Βέλγιο, Καναδάς,  Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,  Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία

  Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

  Τα έργα που εγκριθούν, για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας έως 24 μηνών.
  • a) Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific neurological and psychiatric diseases.
  • b) Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for sensory disorders.

  Οι ακόλουθοι θεματικοί τομείς εξαιρούνται από αυτή την πρόσκληση:

  •    Χρόνιος πόνος
  •    Βλάβη των αισθήσεων ή ψευδαισθήσεων που προκαλούνται από ψυχικές διαταραχές και επιδράσεις νευρολογικών ασθενειών (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο).
  •    Διαταραχές κινήσεων οφθαλμών λόγω νευρολογικών ασθενειών.
  •    Οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές που αντιμετωπίζονται από το Κοινό Πρόγραμμα της ΕΕ -  Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Νόσων (JPND)

  100% για Δημόσιους Φορείς20/Jan/YY
  14/02/2020CHIST-ERA IV Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (Call 2019)CHIST-ERA IVΔημοσίευση της πρόσκλησης (στα Αγγλικά)
  Φόρμα υποβολής προκαταρκτικής πρότασης
  Φυλλάδιο πρόσκλησης
  Π/Υ Πρόσκλησης: 16 εκ. €
  Π/Υ Έργου: Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) της ελληνικής συμμετοχής.  Θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€ ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους ως συντονιστής.
  Τα εταιρικά σχήματα πρέπει να αποτελούνται κατ' ελάχιστον από 3 εταίρους από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Συνίσταται το εταιρικό σχήμα να αποτελείται από 3 έως 6 εταίρους.

  Συμμετέχοντα Κράτη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Ελβετία, Εσθονία, Τσεχία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σλοβακία, Σουηδία, Λετονία.

  Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει, ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), όπως περιγράφονται στο σχετικό αρχείο της πρόσκλησης (σελ 31-33).

  Διάρκεια: 24 -36 μηνών
  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός:
  α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και
  β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

  Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης, που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)
  100% για Δημόσιους Φορείς26/Nov/YY
  07/01/2020Πρόγραμμα IKYDA 2020ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΑΙΤΗΣΗ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  € 5 χιλ. ανά έτος και ανά χώρα
  Για το έτος 2020 θα χρηματοδοτήσει έως δέκα πέντε (15) ερευνητικά σχέδια

  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Γερμανίας.

  Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα

  Η αίτηση για χρηματοδότηση από Έλληνα εταίρο εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD.

  Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) Πανεπιστημίου ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος,

  Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων) ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

  Διάρκεια: 1-2 έτη

  Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές). 
  Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου ή μελών μιας ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη.

  Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τα ενλόγω Ιδρύματα εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά

  χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο

  και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2020 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα δίνεται στην

  μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων-ερευνητών.
  ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ13/Dec/19
  31/01/2020ERA.Net RUS Plus Call 2019ERA.Net

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

  ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 500.000 €
  Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ανώτερο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή
  Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβακία, Ελβετία και Τουρκία.
  • Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή
  Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας τριάντα (30) μηνών.
  Τουλάχιστον 3 εταίροι από τις επιλέξιμες χώρες, με έναν τουλάχιστον εταίρο από την Ρωσία

  Δημιουργία μακρόχρονης ερευνητικής συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας μεταξύ των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμμετεχόντων Κρατών και της Ρωσίας.

  Οι θεματικοί τομείς τους οποίους θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι οι ακόλουθοι:

  1. Νανοτεχνολογία (Nanotechnologies)
  2. Υγεία (Health)
  3. Ρομποτική (Robotics)
  100% για Δημόσιους φορείς
  Έμμεσες: 15% δαπανών προσωπικού
  07/Nov/19
  29/01/2020SOLAR-ERA.NET Cofund 2

  ΕRA.NET Cofund 2

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  Παράρτημα Οδηγιών
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  Π/Υ Πρόσκλησης: 9 εκ. €
  Π/Υ Πρότασης: 200.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή
  Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: Αυστρία, Βέλγιο-Φλάνδρα, Κύπρος, Γερμανία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και ΤουρκίαΚατ' ελάχιστον 3 εταίρους από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες με τη συμμετοχή ενός εταίρου από τη βιομηχανία

  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός:

  α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και

  β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

  Τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά συστήματα και συγκεκριμένα, φωτοβολταϊκά (PV), συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα (CSP – Concentrated Solar Power) και ηλιακά θερμικά συστήματα (STE-Solar/Thermal Electricity).

  Οι θεματικοί τομείς τους οποίους θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι οι ακόλουθοι:
  • Emerging PV technologies
  • Building and infrastructure integrated PV
  • Operation, diagnosis and system integration of PV plants
  • CSP low cost and next generation technologies

  Η συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Πρόσκληση ανέρχεται σε ένα (1 €) εκατομμύριο ευρώ.

  100% για Δημόσιους Φορείς07/Nov/19
  10/01/2020CSP ERA.NET Cofund for the Concentrated Solar Power, Research and InnovationERA.NET Cofund- ΓΓΕΤΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Παράρτημα των Οδηγιών προς υποψήφιους
  ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  Π/Υ Πρόσκλησης: 13 εκ. €
  Π/Υ Πρότασης: 200.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή
  Συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες: Γερμανία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και ΤουρκίαΚατ' ελάχιστον από 3 εταίρους από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες με τη συμμετοχή ενός εταίρου από τη βιομηχανία

  Για την χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός:
  α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ και
  β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

  Δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων (Concentrated Solar Power)

  Τ
  α έργα που θα εγκριθούν θα είναι μέγιστης διάρκειας (30) μηνών
  100% για Δημόσιους Φορείς07/Nov/19
  13/01/2020Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης3η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία»Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  Έγγραφο με τα Γενικά Στοιχεία Πρότασης ΤΜΗΜΑ Α & Οδηγιών για ΤΜΗΜΑ Β (φυσικό αντικείμενο και Προϋπολογισμός)
  Πρότυπο Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας ΦΥ
  Πρότυπο Επιστολής πρόθεσης συνεργασίας Συνεργαζόμενου Φορέα
  Πρότυπο Επιστολής πρόθεσης συνεργασίας ΠΠ σε άλλον Φορέα
  1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
   Τροποποίηση Πρόσκλησης
  Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων
  Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 3.000.000€

  Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€.

  Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος, Συντονιστής Έργου και Ομάδα Έργου

  Προτάσεις δύνανται να υποβάλλουν μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και κάθε κατηγορία προσωπικού των εν λόγω Φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον αντίστοιχο Φορέα.
  Για τη χρηματοδότηση των επιλεγμένων Έργων ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του Έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχείρισή του.

  Κάθε Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η δύναται να υποβάλει μία (1) μόνο Πρόταση σε μία από τις
  τρεις Θεματικές. Ομοίως, κάθε Συντονιστής/τρια Έργου (ΣΕ) δύναται να συμμετέχει με αυτή την
  ιδιότητα σε μία (1) μόνο Πρόταση σε μία από τις τρεις Θεματικές.
  Οι Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες και οι Συντονιστές/τριες Έργου δεν δύνανται να συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου άλλης πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.

  Κάθε μέλος της ΟΕ (αμειβόμενο και μη αμειβόμενο)
  δύναται να συμμετέχει κατά μέγιστον σε δύο (2) μόνο Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.

  Ο/H ΕΥ ή/και ο/η ΣΕ καθώς και τα Αμειβόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δεν δύναται να είναι συνταξιούχοι.
  Σημειώνεται ότι προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Φορείς της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην OE μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό. Τα μη-αμειβόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δύνανται να λάβουν, για τις ανάγκες του προτεινόμενου Έργου, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης για τις μετακινήσεις που συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο αυτού.

  Στην Ομάδα Έργου (ΟΕ) του Προτεινόμενου Έργου, εκτός από τον/την ΕΥ και ΣΕ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή/και άλλο προσωπικό ή φυσικό πρόσωπο που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου.

  Η εν λόγω Προκήρυξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 Θεματικές:

  • Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση
  • Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας
  • Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας

  Ειδικότερα στο πλαίσιο της Θεματικής 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση» υποστηρίζεται η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων σε σχολεία. Απώτερος σκοπός της είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και της τοπικής κοινωνίας με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχόμενου σε τομείς όπως η Επιστήμη & Τεχνολογία (π.χ. τομέας Ρομποτικής και Ηλεκτροκίνησης), η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) καθώς και οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SoHu). Σημειώνεται ότι οι Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση θα έχουν φυσική υπόσταση, αφού προβλέπεται η δημιουργία ή αξιοποίηση εγκαταστάσεων σε Πανεπιστήμιο/Ερευνητικό Κέντρο, Σχολείο/α ή σε χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Στο πλαίσιο της Θεματικής 2 «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας» προωθείται η  διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από Φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις. Στόχος της εν λόγω θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των νέων επιστημόνων σχετικά με επιτευχθέντα ερευνητικά αποτελέσματα ή και έργα που υλοποιούνται από Φορείς έρευνας της χώρας σε τομείς επιστημονικής αιχμής.

  Στο πλαίσιο της Θεματικής 3 «Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας» υποστηρίζεται η διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις. Στόχος της παραπάνω Θεματικής είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ή/και μαθητών/εκπαιδευτικών στα σχολεία ή/και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με τις εφαρμογές της κυκλικής ή της κοινωνικής οικονομίας και τα οφέλη τους αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επαγγελματικής αποκατάστασης, τη συνεργασία, τη συλλογική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, την κοινωνική υπευθυνότητα στο «επιχειρείν» σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στον αγροδιατροφικό τομέα, την εκπαίδευση, τις κατασκευές, την ενέργεια, την ανακύκλωση κ.ο.κ.

  100%
  Έμμεσες: 8%
  α) προκαταβολή ύψους 80% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά τη σύναψη της σύμβασης της χρηματοδότησης με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., και
  β) αποπληρωμή του υπόλοιπου 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων.
  06/Dec/19