Επανάληψη της διαδικασίας αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης διοργάνωσης συνεδρίων 2020 από πόρους της Επιτροπής Ερευνών

Αξιότιμα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 700/29.06.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας χρηματοδότησης διοργάνωσης συνεδρίων από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με την επανεξέταση της επιχορήγησης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία), με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Παν. Πατρών για το έτος 2020. Η ανάγκη επανεξέτασης των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων προκύπτει από τις συνθήκες που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 και προκειμένου να αξιολογηθούν παράγοντες όπως τόπος διεξαγωγής, πιθανή αναβολή για νέα ημερομηνία κ.α.

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια/εκδηλώσεις που διοργανώνονται το έτος 2020 και η οποία θα  είναι ανοιχτή από 01.07.2020 έως 17.07.2020.

Για την εγγραφή σας και την επαν-υποβολή αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης μπορείτε να λάβετε στην κάτωθι Πρόσκληση:
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2020