Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις για συνεργασία και Συμπράξεις

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, 10:30-13:30, διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις για συνεργασία και Συμπράξεις μικρής κλίμακας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιόδου υποβολής αιτήσεων 2022 για το Erasmus+ 2021-2027.
Απευθύνθηκε σε σχολεία και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση και μπορούν να κάνουν αίτηση για τη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις για συνεργασία και Συμπράξεις μικρής κλίμακας.

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3836-info-day-vasiki-drasi-2