Ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής νέων επιχειρηματικών ιδεών στους κλάδους: Νέων Τεχνολογιών, Διατροφής, Περιβάλλοντος, Χειροτεχνίας, Πολιτιστικής Βιομηχανίας, Τουρισμού

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η επιλογή 25 επίδοξων επιχειρηματιών με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί, χάρη στην υποστήριξη του έργου MEDSt@rts.

Οι επίδοξοι επιχειρηματίες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με τα βήματα και τις μεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο 3, σε μια επιχειρηματική πορεία κατάρτισης και συμβουλευτικής, με τον τελικό στόχο την οικονομική υποστήριξή τους για την επιχειρηματική τους ιδέα.

Αυτή η πρόσκληση ιδεών είναι σύμφωνη με τον στόχο του έργου που είναι η ανάπτυξη συμπληρωματικών μέτρων στήριξης για καινοτόμες εταιρείες.

Αυτή η παρέμβαση θα έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την νέα επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση. Ειδικότερα θα ακολουθηθεί μια δομημένη διαδικασία επιλογής ιδεών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. κατάρτιση (κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επώασης επιχειρήσεων, διαδικτυακά σεμινάρια, συμβουλευτική υπηρεσία)
  2. επιτόπια κατάρτιση (χάρη στην ενεργό υποστήριξη των τοπικών μελών του δικτύου (φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας) για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της επιχειρηματικής ικανότητας)
  3. οικονομική συμβουλευτική
  4. απονομή Χρηματοδοτικού βραβείου

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  6/8/2020.

Οι τρόποι αποστολής καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται εντός της Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι από όλη την Ελλάδα αλλά έχουν υποχρέωση να ιδρύσουν την επιχείρησή τους στην Αχαΐα.

Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης, έχουν υποχρέωση να ιδρύσουν παράρτημα της επιχείρησή τους στην Αχαΐα.

Η Πρόσκληση Υποβολής Επιχειρηματικών Ιδεών για υποστήριξη από το έργο MedSt@rts έχει δημοσιευτεί στο site του Επιμελητηρίου http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=4198&articleid=11338